สุขภาพ

“รองช้ำ” โรคที่ทำให้เจ็บซ้ำๆ ได้ทุกก้าวเดิน

January 14, 2023 ddanews No comments

“รองช้ำ” โรคที่ทำให้เจ็บซ้ำๆ ได้ทุกก้าวเดิน คนเราเกิดมาทุกคนก็ต้องเดินด้วยกันทั้งนั้น แต่เชื่อหรือไม่ว่า การเดิน การใช้ขาใช้เท้าอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ อาจนำพาเราไปสู่ความเจ็บปวดได้ในทุกก้าวเดิน ซึ่งหากถึงเวลานั้นขึ้นมาความสุขในการใช้ชีวิตเราก็คงลดน้อยลงไปอย่างมาก เพราะเดินเหินไม่คล่อง ทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวไม่สะดวกด้วยอาการเจ็บปวดคอยเล่นงาน ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน วันนี้เราจึงจะพาไปทำความรู้จักกับ “โรครองช้ำ” กันให้มากขึ้น เพื่อให้แต่ละก้าวเท้าที่เราเดินในชีวิตนั้น มั่นคง และไม่เจ็บปวด โรครองช้ำคืออะไร ทำความรู้จักไว้เพื่อรู้เท่าทัน “รองช้ำ” หรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ “ผังพืดฝ่าเท้าอักเสบ” เป็นโรคที่พบได้บ่อยโดยเกิดจากการที่เราอายุมากขึ้น และใช้ชีวิตทำงานโดยใช้เท้าอย่างหนักเป็นประจำ ส่งผลให้เกิดความตึง ไม่ยืดหยุ่นบริเวณผังพืดฝ่าเท้า และเมื่อเกิดการใช้งานซ้ำๆ ร่วมกับไม่ได้ออกกำลังกาย ไม่ได้ทำการบริหาร กล้ามเนื้อก็จะไม่ยืด จึงกลายเป็นอาการตึง อักเสบ และเจ็บในที่สุด ทั้งนี้ อาการเจ็บบริเวณส้นเท้าด้านฝ่าเท้า นอกจากจะเป็นโรครองช้ำแล้ว ก็ยังเป็นโรคอื่นๆ ได้อีกรองลงไป อาทิ โรคเนื้องอกผังพืดฝ่าเท้า โรคเส้นประสาทส้นเท้าอักเสบ ซึ่งก็จะทำให้มีอาการปวดร่วมกับอาการชา และทั้ง 3 โรคจะรู้สึกเจ็บบริเวณใกล้เคียงกันทั้งหมด หรือห่างกันประมาณ 0.5-1 ซม. ปัจจัยใดบ้าง ที่สร้างโอกาสให้ป่วยเป็นโรครองช้ำ? ปัจจัยเสี่ยงหลักๆ ที่ทำให้เรามีโอกาสป่วยเป็นโรครองช้ำนั้น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต ซึ่งจะพบว่าเป็นได้มากในกลุ่มช่วงคนวัยทำงานออฟฟิศมากกว่า เหตุผลเพราะในช่วงวัยที่เราเป็นนักเรียน นักศึกษา เรายังมีโอกาสได้ทำกิจกรรมสันทนาการ ได้ออกกำลังกาย ไปเที่ยว ทำให้มีการใช้งานเท้าในหลายๆ รูปแบบ เท้าของเราจึงได้มีการบริหาร ได้มีการยืดมากกว่า แต่ในช่วงชีวิตวัยทำงาน กิจวัตรประจำวันจะวนเวียนอยู่กับการอาบน้ำ แปรงฟัน ไปทำงาน นั่งหน้าคอมพิวเตอร์ กลับบ้านแล้วก็เข้านอน ทำให้กล้ามเนื้อเท้าตึงตัวผิดปกติได้ เพราะไม่ได้ใช้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งเมื่อกล้ามเนื้อตึงตัวสะสมเป็นเวลานาน หลายเดือน หรือเป็นปี ก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บจากผังพืดฝ่าเท้าอักเสบได้ในที่สุด ทั้งนี้ การใช้งานเท้า ที่ทำให้กล้ามเนื้อน่องตึงตัวผิดปกติ คือตัวการสำคัญที่ทำให้ผังพืดฝ่าเท้าขาดความยืดหยุ่น และเพิ่มแรงกดบริเวณฝ่าเท้าให้เยอะขึ้น จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรครองช้ำได้มากขึ้น นอกจากนั้นแล้ว ปัจจัยอื่นๆ ที่เพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรครองช้ำ ก็ได้แก่ การมีน้ำหนักตัวเยอะ ทำให้เท้ารับน้ำหนักแรงกดทับมากขึ้น การเลือกรองเท้าที่ไม่เหมาะสม บีบรัดเท้าให้ผิดรูป เลือกรองเท้าที่พื้นรองเท้าบางเกินไป ทำให้เกิดแรงสะท้อนกลับสู่เท้า กระดูก ข้อ เอ็น มากขึ้น จนทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับเท้า และเมื่อใช้งานเท้าแบบเดิมซ้ำๆ เป็นเวลานานๆ ต่อไป ก็มีโอกาสกลายเป็นโรครองช้ำได้ในที่สุดนั่นเอง […] Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top